Projektbeskrivning

VINDLINGAR – TÄVLINGSFÖRSLAG FÖR STADSPARK I HELSINGFORS

Inspirationen till utformningen av parken är hämtad från böljeslag, vindformationer och fossiler. Det undulerande dynlandskapets nordsidor beskogas medan de sydvända slänterna är gräsbevuxna och öppna för exempelvis picknick och pulkaåkning. En vandring genom parken blir en rytmiserad upplevelse mellan öppet och slutet. Under kronskiktet integreras olika former av lek- och aktivitetsplatser. I mötet med vattnet är ett sandstrandsbad. Parken är tänkt att skapa ett meditativt pauslandskap i kontrast till den pockande staden runt omkring.

SKEDE: Förslag till stadspark i allmän gestaltningstävling, 2004
UPPDRAGSGIVARE: Helsingfors Stad
AREA: 90 000 m²