Projektbeskrivning

SÖRMLANDS MUSEUM OCH MAGASIN, NYKÖPING

Sörmlands museum och magasin ska visa upp Sörmlands historia genom att lyfta fram personerna bakom föremålen och hantverken från bygden. Detta avspeglas även i museitorget som maxat pedagogisk upptäckarlusta med kontemplativa värden. Torgytan ger plats för större evenemang där stålstrukturer skapar rumslighet och kan användas för utomhusutställningar. I byggverkstaden kan besökare i olika åldrar delta i lekfulla aktiviteter medan odlingsplatsen uppmuntrar till att ta del av naturens fenomen. En ”minnenas trädgård” huserar växter med personliga historier som donerats av Sörmlandsborna själva.
SKEDE: Programhandling och projektering 2013-15
UPPDRAGSGIVARE: Partneringprojekt Sörmlands Läns Landsting och NCC
ARKITEKT: Carlstedts Arkitekter
AREA: 16 000 m2

 

 

 

URBIO_spelhagen_5