Projektbeskrivning

Studentbostäder på KTH, Stockholm

Projektet är en del av utvecklingen av KTH Campus med 102 student- och kompislägenheter i två byggnader. Längs Drottning Kristinas väg angörs gården via en hårdgjord entréplatta, som förankrar de båda byggnadskropparna. Entréplattan har ett detaljerat mönster och med små nedsänkta planteringsytor som bildar gröna entrémotiv intill fasad. En nedsänkt gräsyta samlar funktioner centralt på gården med dagvattenhantering och sittbara kanter. Den existerande eken utgör huvudmotivet på gården, och återvunna ekstockar är upplagda som död-ved-depåer. Större stenblock från platsen har grupperats till en samlingsplats, som tillsammans med befintliga stenhällar och återvunnen sprängsten skapar ett mineraliskt och eroderat intryck.

SKEDE: Skissförslag/bygglov 2013, förfrågningsunderlag 2015, färdigställt 2017.
UPPDRAGSGIVARE: ByggVesta Development
ARKITEKT: Utopia arkitekter
AREA: 2000 m2