Projektbeskrivning

JOHANNESGÅRDEN, STORA SKÖNDAL

URBIO har gestaltat utemiljön kring Johannesgården som rymmer äldrevård, sjukgymnastik och neurologavdelning med arbetsterapi. Anläggningen är utformad för att skapa utblickar, upplevelser och utmaningar och har arbetats fram i samarbete med vårdpersonal och trädgårdsmästare. Viktiga inslag är Gymnastikplatsen där sjukgymnastiken kan flytta ut under de månader klimatet tillåter och Odlingstäppan där  patienterna får arbetsterapi genom trädgårdsarbete. På den senare finns odlingsbord, planteringskärl i olika arbetshöjder, trädgårdsskjul, växthus och upplevelserikt växtmaterial.
SKEDE: Skisser och projektering under 2010-12, anläggning färdigställd 2012
UPPDRAGSGIVARE: Stiftelsen Stora Sköndal
AREA: 10 000 m²