Projektbeskrivning

 

TRÄDGÅRD VILLA ZHAO, SHENYANG

”Tillbaka till det enkla, det skandinaviskt naturliga”, var parollen för denna privata palatsträdgård utanför Shenyang, nordöstra Kina. En femvåningsbyggnad med två suterrängplan är inplacerad på tomten som har en nivåskillnad på tio meter. Gestaltningen utgick från en ensemble grönskande trädgårdar som tillsammans skapar en spännande komposition. De ingående delarna är pergolaterrasserna med uteplatser, den blomstrande häckträdgården med gårdsträdet, fruktträds-ängen med lek, de nedsänkta fuktträdgårdarna med spafunktioner, lövskogsgalleriet med konst och barrskogsridån i norr.
SKEDE: Koncept och gestaltningsförslag
UPPDRAGSGIVARE: Shen Yang Gang Lian Estate Development Co Ltd
ARKITEKT: Zin Arkitektur
AREA: 2 500 m2