Projektbeskrivning

CITADELLSKAJEN, UNIVERSITETSHOLMEN, MALMÖ

I samband med omfattande stadsutveckling på Universitetsholmen skapas ett nytt rekreativt stråk mellan innerstaden och havet. I kajpromenaden, som ligger sydvänd med utsikt mot Malmö hus, spricker det ursprungliga industriella lagren igenom den överlagrande urbana tektoniska plattan. En spänningslinje i form av en knickande mur skapar rytm och ordnar rummet. Till det kopplas regnträdgårdar med rostfärgad ruderatvegetation. Trädgallerier av olika former av al ger volym. Dockningsnoder når ned till vattnet där flytande funktionstillägg kan ansluta.

SKEDE: Parallellt uppdrag 2013
UPPDRAGSGIVARE: Malmö Stad
AREA: 12 000 m2