Projektbeskrivning

Foto: Mikael Olsson

BRF TÄPPAN, SÖDERMALM

I samband med påbyggnad med 14 nya radhus på ett lamellhus från 1961 i Södermalms gamla bryggarkvarter anlades högst upp en för alla boende i huset gemensam takträdgård. Från taklandskapet här är milsvid utsikt ut över omgivningarna. Konceptet är enkelt: i mitten av den långsträckta takträdgården är det mer ”ordnade” – med utekök, långbord, orangeri, odlingsbänkar och spaavdelning med bastu, medan den mer ”vilda” naturkaraktär återfinns i ändarna i form av ängsmarker med gömda solmöbler. Tanken är att det ska gå att hitta rumsligheter både för mer sociala aktiviteter och platser med avskildhet – allt i en grönskande inramning.

SKEDE: Programskisser och projektering 2015-17. Anläggningen färdigställd 2017.
UPPDRAGSGIVARE: BRF Täppan
ARKITEKT: Axeloth
AREA: 1 000 m2

 

Foto: Mikael Olsson

Foto: Mikael Olsson

Foto: Mikael Olsson