Projektbeskrivning

KV PARADISET 19-21, VÄSTRA KUNGSHOLMEN

Kv Paradiset 19-21 är ett karaktärsfullt bostadsinfill på Västra Kungsholmen med lokaler i bottenplan. Arkitekturen bygger på en serie staplade klotsar som tillsammans bildar ett ”mini-Manhattan”. Byggnaden gömmer innanförliggande prunkande skuggträdgårdar med privata uteplatser och staplade cykelparkeringar med biotoptak. Byggnaden varierar i höjd, från ca 9 till 13 våningar. taklandskapet karaktäriseras av  vindpinade kryddhedar med xerofil vegetation. Den gemensamma terrassen får ett orangeri och en rejäl festplats. På de privata terrasserna finns himmelsduschar och minipergolor.

SKEDE: Underlag till detaljplan 2013-2014, projektering 2015, färdigställande 2017
UPPDRAGSGIVARE: EBAB Projektutveckling/Tobin Properties
ARKITEKT: Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor
AREA: 1 900 m2

 

Foto: Organowood

Foto: Organowood

 

Foto: Organowood

Foto: Organowood