Projektbeskrivning

TESSINSTRÅKET LÄNKAR SAMMAN NORRA OCH SÖDRA DJURGÅRDEN

Tessinstråket är en getingmidja för de eko-sociala flödena mellan de större omgivande naturområdena i norra och södra Djurgården. I vardera ända av Tessinstråket anläggs odlingsplatser som nya levande noder där kringboende och skolverksamheten bjuds in att odla. Några av bäddarna förplanteras med aromatiska perenna kryddväxter som lockar till sig bin och fjärilar. URBIO har dessutom plockat fram ett sjupunktsprogram för att stärka upp sambanden genom det övriga Tessinstråket. Åtgärder som flerskiktad grönska, ängs-öar, annuellängar, debritorier, holkprogram och vårlöksflor kommer på sikt öka områdets ekologiska konnektivitet.
SKEDE: Förslagsskisser
UPPDRAGSGIVARE: Östermalms stadsdel, Stockholm Stad
AREA: 8 700 m2

 

[/one_half]