Projektbeskrivning

SHENG DING INTERNATIONAL GARDEN, ETAPP 1, SHENYANG

I distriktet Su Jia Tun i sydvästra delarna av 7-miljonersstaden Shenyang i Kina byggs denna nya stadsdel om ca 4 000 nya lägenheter, med en kommersiell ram mot omkringliggande avenyerna och en kärna av hus-i-park. URBIO har föreslagit att stadsdelen genomvävs av tre skogar med inspirationen hämtad från svenska ek-, tall- respektive björklundar. En inre ’shared space’-loop kombinerar torglika aktivitetsytor med nedfarter till garagen. Urbana fruktlundar och odlingslotter ger både socialt aktiverad grönska och ett produktivt landskap. Ett sjösystem ger mervärden i form av rofyllda platsbildningar och positiva naturupplevelser.

SKEDE: Koncept och gestaltningsförslag
UPPDRAGSGIVARE: Shen Yang Gang Lian Estate Development Co Ltd
AREA: 60 000 m2