Projektbeskrivning

JÄRVASTADEN SKOLA, SOLNA

Järvastadens skola har utvecklats under Raoul Wallenbergskolans koncept ”Skolan mitt i byn” med ambitionen att utforma gård och lokaler så att det blir en naturlig mötesplats för alla i Järvastaden. Här finns bland annat en festplats i anslutning till matsal och en idrottsanläggning som ska fungera på kvällar och helger. Skolgården är organiserad kring en mittnerv – lekstråkstorget – som kopplar samman de olika funktionerna och rumsligheterna som finns på gården. Mittnerven är flexibel i sitt uttryck med ytor som kan inrymma olika typer av aktiviteter och föränderliga samlingsplatser – allt inramat av salixsnår och täta trädgallerier.

SKEDE: Programskisser, dialogprocess, systemhandling och projektering 2015-2016. Anläggningen färdigställd 2017.
UPPDRAGSGIVARE: Hemsö Fastighets AB/NCC
AREA: 17 000 kvm