Projektbeskrivning

Skafferihubben är ett lägenhetsbundet utrymme utomhus där man kan lagra sina picklade grönsaker och nyupptagna rotfrukter samt torka sina örter. Skafferihubben är en samlad volym på gården där flera lägenheter delar på gemensamma ytor, och varje lägenhet har egna skåp och hyllor. De gemensamma ytorna kan man använda som ett kollektivt skafferi där de boende kan dela med sig av överskottet av det man odlat eller tillagat. Skafferihubben fungerar även för leverans av matvaror i separata skåp.

Skafferihubben blir en naturlig mötesplats på bostadsgården där möjligheterna att integrera förutsättningar för andra sociala funktioner är stora. Här får det kollektiva uteköket plats tillsammans med långbordet liksom funktioner som understödjer tillredning och odling, som rensbordet och redskapsboden. Med Skafferihubben kan fler stadsodlare förvara sina skördar på ett smartare sätt och se att allting kommer till användning. Skafferihubben tillför stadsmiljön en helt ny typ av mötesnoder med fokus på mat!