Projektbeskrivning

KV VIMPELN OCH ANKARET, ALINGSÅS

URBIO har arbetat med landskapsidéer i en inbjuden tävling för vattennära boende i gammal industrimiljö i Alingsås. Förslaget bygger på en förtätad strandnatur där bostadshusen placeras fritt med fötterna i vattnet. Strukturen optimerar solförhållandena och utblickarna för lägenheterna. Ett rörelsestråk meandrar igenom bebyggelsen och publika delar i byggnaderna med tillhörande bryggplatser tillgängliggör sjön för passerande och besökande. Naturen mellan husen är av vild karaktär där eko-gradienten i strandzonen nyttjas för olika typer av växtsamhällen.

SKEDE: Delvinst i inbjuden tävling om sjönära boende 2012
UPPDRAGSGIVARE: Handelshus i Alingsås AB
ARKITEKT: BERG/C.F. Möller
AREA: 35 600 m2