Projektbeskrivning

SAVANNEN – JÄRVA BEGRAVNINGSPLATS

I tävlingen om ny begravningsplats på Järvafältet föreslogs ett halvöppet gräslandskap som tar sin utgångspunkt i det gamla kulturlandskapet – men med en savannlik twist. Höga perenna gräs bildar avskilda rumsligheter och organiseras i mer intima parceller. Gräslandskapet har höga upplevelsevärden även vintertid. Rörelserna på begravningsplatsen gör stora svep men kontrasteras av Kortegevägen upp mot Cermonibyggnaden, som landar i en vattenspegel. Pausbersåer runt om på begravningsplatsen erbjuder avskilda rum för kontemplation.

SKEDE: Tävlingsförslag i öppen tävling om ny begravningsplats, Järvafältet
UPPDRAGSGIVARE: Kyrkogårdsförvaltningen Stockholm Stad
ÖVRIGA FÖRSLAGSSTÄLLARE: Jens Engman, arkitekt SAR/MSA
AREA: 315 000 m²