Projektbeskrivning

GÅRD M3:1, HUDDINGE SJUKHUS

Innergårdarna på Huddinge sjukhus ritades på tidigt 70-tal av trädgårdsarkitekt Eric Anjou i modernistisk stil. Gård M3:1 präglas av två kullerstenskullar och har nu restaurerats varsamt. Kullerstensbeläggningen på kullarna är återställd och dammanläggningen renoverad. Klotlönnarna och lindhäcken har bevarats och planteringsytorna är åter fyllda med jättedaggkåpa, gullkornell och lagerhägg. Ny ljussättning ger gården en intressant kvälls- och vinteraspekt – kallt månljus badar över kullarna, medan varmt ljus illuminerar klotlönnarna.

SKEDE: Skisser och projektering under 2010-11, anläggningen färdigställd 2011
UPPDRAGSGIVARE: Locum AB
AREA: 1 700 m²