Projektbeskrivning

En vanlig lösning på sommartorpet är regntunnor. Varför inte föra dessa in i stadens boendemiljöer. Under parollen ”kärl-lek” har vi tagit fram lösningar enligt samma principer, regnskördartunnor, anpassade för flerfamiljsbostäder. Det bräddade takvattnet magasineras och fördröjs och görs samtidigt tillgängligt för plasklekar och bevattning. Regnvattnet tillgängligörs och medvetandet kring vädrets makter ökar.

Regnskördartunnorna förses med en tappkran i botten och en bräddningspip upptill och utförs i återvunnen metall med en stabiliserande fot av betong. Stuprännan som fyller tunnan med regnvatten kan ställas om så att takvattnet vid kallare tider, då tunnan ska vara tömd, leds bort. Tunnan utförs antingen som en stående tunna eller ett liggande kärl. Karen kan anordnas som en liten vattenträdgård med stenar och vattenväxter.