Projektbeskrivning

TÄVLINGSBIDRAG TILL NY SIGNATURBYGGNAD I STOCKHOLM

”Reflektioner av en stad” är en paviljong som kan spegla det omliggande landskapet skiftningar och natur. Formen utgår från en arketypisk husvolym, som trefaldigas och blir till en abstrakt symbolisk kronsilhuett. Samtidigt bryts den ena raka fasaden upp för att skapa en mer intressant volym. Fasaden är inklädd med mässingsplåt med förmåga att reflektera den omliggande stadens ljus och skuggbilder. Samtidigt reflekteras naturlandskapet i fasaden genom olika texturer som inspirerats av Stockholmsnaturen och som ger paviljongen en detaljrikedom som kan variera från plats till plats.

SKEDE: Tävlingsförslag i öppen gestaltningstävling 2013
UPPDRAGSGIVARE: Stockholms Stad