Projektbeskrivning

RADHUS, MALL OF SCANDINAVIA

Ett sammanhållande golv av trä länkar samman de olika hustyperna längs en nästan 200 meter lång gränd – på åttonde våningen. De 52 radhusen ligger ovanpå köpcentret Mall of Scandinavia, Solna. Platsen är trots sitt läge mitt i Arenastaden förvåningsvärt rofull. En subtil ändring i virkesbredd i trädäcket skiljer ut den privata zonen från gångstråket, vilket är tänkt att bli en slags möbleringsanvisning. Trägolvet skapar en mjuk akustik och en känsla av långsträckt gemensam, barnvänlig terrass. I vardera ände finns lekmöjligheter i form av snurrskiva, klätter, gunga och vippbräda. Här finns också möblering för gemensamt umgänge. Vid trapphusen ligger små platsbildningar med sittbänkar, pergolor och hammockar.

SKEDE: Skisser och projektering 2013-14
UPPDRAGSGIVARE: PEAB Bostad
TEAM: Brunnberg och Forshed
AREA: 1 ha