Projektbeskrivning

MAGNOLIA, STADSUTVECKLING KRING NYTT RESECENTRUM I KISA

Med förslaget ’Magnolia’ skapas en ny nod i centralorten Kisa. En ny vägkoppling gör att tung trafik dras runt platsen och att busstrafiken vid resecentret kan köra runt i båda riktningar. Resecentret underordnar sig övriga faciliteterna i den nya trähusbebyggelsen som tillsammans formerar ett nytt parktorg. En kulturhall, ett badhus, affärslokaler, utomhuslek och blomstrande planteringar med magnolia-träd bildar en helhet för kropp, knopp och själ. Kisa blir en plats som är ett besöksmål i sig istället för en pendlarort man åker ifrån.

SKEDE: Förslag till stadsförnyelse i Kisa – Europan10, 2009
ÖVRIGA FÖRSLAGSSTÄLLARE: Emma Håkansson, Ida Fält, Jens Engman
AREA: 13 500 m²