Projektbeskrivning

Platsskräll är en slags urban akupunktur. Ytor i staden som varit negligerade kan med små medel bli till sprakande stadsrum; ett nätverk av aktivitetshubbar, myllrande vildmarksfickparker och temporära mötesplatser. Denna struktur av flexibla stadsrum ska inte på något sätt ersätta de traditionella offentliga rummen i staden, men erbjuda ett alternativ av små, spännande platsskrällar som smaksätter livet i den täta staden.

Kan Södermalms bergsväggar bli till spännande vertikalparker med utkiksplatser, där hängande trappor och plattformar letar sig upp bland klätterväxter och ormbunkar längs bergets sprickbildningar? Vad händer om ytorna under en järnvägsbro laddas med klätterväggar och fantasifulla aktivitetshubbar, kombinerade med grottliknande skuggträdgårdar droppbevattnade med avrinningen från broöverbyggnaden? Och ponera om stadsrum kunde vara mer årstidrelaterade och blomma upp på sommarhalvåret, med temporära bryggpontoner som fyller stadens kajer med vattenträdgårdar och oväntade stadsvyer.