Projektbeskrivning

’Öar som töar’ är nyskapad natur mitt inne i staden som löser problematiken med rening av förorenade snömassor lokalt, samtidigt som de berikar både stadsliv och naturvärden. På Riddarfjärden inlemmas två kluster med mobila skär, som nås med lastbil från Norrmälarstrand respektive Södermälarstrand. Holmarna består av fuktmader och havsängar där snön förvaras i upplag vintertid. När våren kommer samlas smältvattnet upp och renas i öarnas översilningsängar genom bioretention, samtidigt som djur- och växtliv tar skären i anspråk. På sensommaren efter att fågelungarna blivit flygga kan solbadande och picknickande stadsbor njuta av livet och utsikten över Riddarfjärden.