Projektbeskrivning

URBIO_Pasen_1

KV PÅSEN 7-10, HAMMARBY SJÖSTAD

De två gårdarna som utgör Kv Påsen har getts skilda karaktärer som speglar utformningen av husen. Det västra kvarteret har en mjuk övergång till parken via en trappförsedd slänt. Lummigheten i växtmaterialet förstärks av skärmar och spaljéer. På gården finns en förskola med utsläppsgård mot parken i norr. Förskolan har en pedagogisk trädgård på taket, i nivå med bostadsgården. Det östra kvarteret har industriell karaktär med en stålställningsstruktur som skapar identitet och samlar flera funktioner på en liten yta. Mellan kvarteren är gränder utformade som ’shared space’, med platser att vistas på för de boende och förbipasserande.
SKEDE: Skissarbete 2011-2014, samråd 2014
UPPDRAGSGIVARE: KVP Exploatering AB, Svenska Hus AB
AREA: 8 200 m²