Projektbeskrivning

STOCKHOLMSVERKEN, SÖDERMALM

En serie gårdsrum i Rosenlundsområdet öppnas upp mot omgivande gator och bjuder in till rörelse. Här aktiveras bottenplan i byggnader och restaurangverksamheterna ges möjlighet till hela torgytor för sina uteserveringar. De olika gårdarna får olika karaktär, från den glam-rockiga terrassen, via den soul-inspirerade innergården, till det hiphopiga stråket med urban puls. Ny grönska kilas in i ytor med murade element. Golven i stråket utförs i återbrukad betongmarksten medan uteserveringarna möbleras upp på mönsterlagda mattor av hårdbränt marktegel. Gårdarna får också stjärnströdda belysningsnär med stora, svävande ”månar”.
SKEDE: Programskisser och projektering 2017-18. Anläggningen färdigställs 2018-19.
UPPDRAGSGIVARE: AMF Fastigheter
AREA: 3 600 m2