ProjektbeskrivningNYA ERIKSBERG, STADSFÖRNYELSE I UPPSALA

60-talsområdet Eriksberg i Uppsala står inför en omfattande stadsförnyelse med en dubblering av antalet invånare. Förslaget består i ny bebyggelse som samspråkar med befintliga huskroppar kring en loopande stadsgata som fylls med fordonspooler, lek och aktiviteter. Ett informellt gångsystem binder samman bostadsgårdarna med mötesplatser och stadsodling. Ett centralt parkstråk länkar ihop naturen i Hågadalen i väst med Stadsskogen i öst. Det är Nordeuropas första Barfotapark och bjuder besökaren på sensoriska upptäckter med mjukt gräs, kittliga kottar och geggig lera.

SKEDE: Förslagsskisser i inbjuden tävling
UPPDRAGSGIVARE: Uppsalahem
TEAM: Kjellander Sjöberg Arkitektkontor, Urban Minds och Iterio
AREA: 40 000 m2