Projektbeskrivning

ALBY STRAND, ALBY KVARN, BOTKYRKA

Alby i södra Stockholm står inför omfattande uppgradering. URBIO har i samarbete med Witte Arkitektstudio och trafikplanerare på Structor tagit fram ett idéprogram för Albys möte med vattnet i öster. Mentala, visuella och fysiska barriärer ska överbryggas med hjälp av nya noder och stråk. Miljonprogramsstrukturen förtätas kring en kolonilottspark med en variation av olika typer av odling. Förslag har tagits fram på innovativ vegetationsanvändning i form av annuell-ängar, arboretumalléer och biodiken. Närmast Albysjön föreslås en större våtmarkspark med bioretention, landart och en bio-optimerad delta-djungel.

SKEDE: Delstudie inför medborgardialog, våren 2012
UPPDRAGSGIVARE: Botkyrka kommun
ARKITEKT: Arkitektstudio Witte AB
AREA: 600 000 m2