Projektbeskrivning

 

KV Ä1, ETAPP ÄNGSBOTTEN, NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Det publika torget blir entréplatsen till gården med grafisk beläggning och plats för uteservering.  Entréerna in till respektive gård är tydligt markerade med låga murar som bildar motiv ut mot torgytan. Bostadsgårdens funktoner samlas kring ett centralt gräsrum, som ramas in av geometriska kullar och brynvegetation. Topografin blir gradvis mer artikulerad mot söder med ett högre skogsbryn där en slingrade stig leder upp till en skyddad uteplats. Cykelparkeringen längs studentbostäderna ordnas in under en metallstruktur som kläs in med klätterväxter.

SKEDE: Gestaltningsprogram under 2012
UPPDRAGSGIVARE: Aros Bostadsutveckling, Wallenstam
ARKITEKT: Semrén & Månsson Arkitekter, AML Arkitekter
AREA: 4 900 m2