Projektbeskrivning

BOSTÄDER VID STJERNSTRÖMS VÄG, HÄGERSTEN 1:1

I nära anslutning till Axelsbergs tunnelbanestation planeras två nya bostadshus med sammanlagt 60 lägenheter. Bebyggelsen placeras med den karaktärsskapande ekbacken som fond. Bostadshuset närmast Hägerstensvägen får en urban karaktär med klätterväxter som fasadgrönska och med en buffrande vegetationszon mot trottoaren. Den trappande byggnaden gestaltas med trädgårdskaraktär inspirerad av de lummiga villaträdgårdarna på andra sidan gatan. Nivåskillnaderna på kvartersmark tas upp av ett genomgående element av stålmurar som håller ihop gestaltningen.

SKEDE: Utredningar och illustrationer inför samråd hösten 2013
UPPDRAGSGIVARE: Svanberg och Sjögren Bygg
ARKITEKT: ZIN Arkitektur
AREA: 10 000 m²