Projektbeskrivning

STORÄNGSBOTTEN, ÖSTERMALM

Östermalm får en ny, grön parknod i stråket mot Nationalstadsparken. Idrottsparken läks samman. Kring en ny pelouse, dvs en vidsträckt skålad gräsyta, förlängs finskaliga ensamblar av byggnader i trä som tillsammans med dungar av ekskog fullgör kompositionen. Husen innehåller klinikfunktioner, idrottshallar, hotell och förskola och verksamheterna tillåts spilla ut i parken med sina verksamheter. Pelousen i Storängsbotten blir en viktig mötesplats, en yta för solbad, spel och gemenskap. Med detta öppna och generösa parkrum förstärks Idrottsparken som destination för folk med hälsa och aktivitet på agendan.
SKEDE: Förslagsskisser inbjuden tävling 2014-2015
UPPDRAGSGIVARE: Kungliga Djurgårdsförvaltningen
ARKITEKT: Thomas Eriksson Arkitekter, TEA
AREA: 8 ha