Projektbeskrivning

Den täta stadens mellanrum måste göras smartare och utformas mer multifunktionellt. Att föra in och integrera det ätbara, men samtidigt robusta, växtmaterialet skulle betyda att fler dimensioner laddas in i utemiljön. Genom att arbeta med labyrintformade buskplanteringar skapas barnvänliga platser som inbjuder till jaga- och gömma-lekar. Om buskagen dessutom får ätbara bär kan platsen användas som ett skafferi som kan bidra till den lokala matproduktionen och gynna grannsamverkan.