Projektbeskrivning

SOLGÅRDSTERRASSEN, STENUNGSUND

På en skogsklädd höjdrygg ovanför Stenungsunds centrum ska ca 300 hyreslägenheter uppföras av det kommunala bostadsbolaget. Utsikten är storslagen och närmiljön präglad av vindpinad tallhedsnatur. Huskropparna grupperas i tre klungor med sparad naturmark emellan. En ny väg dras fram och parkering sker i öppna parkeringsgarage under husklungorna. De gemensamma gårdstorgen präglas av en stiliserad hällmarksnatur med enar, ljung och rödven och sammanhängande ytor av platsgjuten betong. Taken förses med fetbladsväxter. Dagvattnet från hårdgjorda ytor leds ned via planteringsytor till översilningsytor i sluttningarna.

SKEDE: 1:a pris i parallellt uppdrag 2011, gestaltningsprogram våren 2012
UPPDRAGSGIVARE: Stenungsundshem
ARKITEKT: Ahlqvist Almqvist arkitekter
AREA: 33 500 m2