Projektbeskrivning

BOSTADSHUS MED PARK OCH TORG, BREDÄNG C

Den sex våningar höga bostadslamellen är inlemmad längs Bredäng Allè i centrala Bredäng, likt en ny kusin till de befintliga bostadshusen i området. Byggnaden och förhåller sig till den storskaliga tunnelbanestrukturen intill. Samtidigt bildar projektet ett nytt gränssnitt på platsen där bostadshuset förstärker det urbana åt det ena hållet och parknaturen åt det andra. Genom att byggnaden gör en knäck skapas en torgbildning med intilliggande verksamheter i bottenplan som vänder mot centrum. Huset möter parkstråket i sutteräng med skulptuerade markformer. URBIO har tagit fram landskapsgestaltningen, dagvattenkonceptet och barnkonsekvensanalysen.
SKEDE: Skissarbete 2012-2014, samråd 2014, FU 2016
UPPDRAGSGIVARE: Byggvesta Development
AREA: 6 000 m²