Projektbeskrivning

Arboretumalléer är artdiversa gatuträdplanteringar kombinerade med möblemang som har en eko-pedagogisk twist. Med sina många uttryck i stammar, kronor och lövformer ger arboretumalléer upphov till upplevelserika stadsrum. Samtidigt skapar de fortfarande gröna, sammanhållna vegetationselement med en social aspekt.

Vi människor slår oss gärna ner i anslutning till trädens stammar, vilket gör att det är en attraktiv zon att möblera. Genom att angöra möbeln direkt i trädgropsfundamentet belastas inte rotsystemet. Och för att få till det informativa innehållet kopplat till arboretumtanken mönstreras möbeln med flash-kod (Quick Response). Det gör att personen som vilar sig vid trädet via den smarta mobilen snabbt kan få fram relevant information kring trädarten och de ekosystemtjänster just denna individ levererar. Men inte bara det – här går förstås att via kartappar få fram hela system av olika stadsträd. Och plötsligt framtonar en ny bild av det urbana landskapet, nämligen staden som ett vidsträckt arboretum.