Projektbeskrivning

Kan städernas högbroar bli mer multifunktionella och också fungera som husrum för stadens djur, lite som ett fabliskt Ponte Vieccio? I idéprojektet ’Fladderbyar’ har vi föreslagit dagvisten och yngelbostäder åt fladdermöss. Fladdermössen är urbaniserade djur som dras till städer då det finns gott om både lättfångad föda och boplatser i håligheter i gamla i parkträd. En enda fladdermus kan på en kväll fånga upp mot tusen insekter, något som har ett stort ekonomiskt värde för oss människor.

Med ’Fladderbyar’ visualiseras närvaron och nyttan av denna flygande däggdjursgrupp i staden som annars för en anonym tillvaro tillsammans med oss. Med hjälp av effektbelysning skulle aktiviteten kring ’Fadderbyarna’ kunna lyftas fram ytterligare.