Projektbeskrivning

P-DÄCK OCH STADSGATA, HUDDINGE SJUKHUS

Huddinge sjukhus-område har utvidgats åt sydväst med ett nytt parkeringsdäck i fem våningar för 800 bilar. Området i närheten är känt för sin rika förekomst av fjärilar och URBIO har på olika sätt gett förslag på sätt att gynna fjärilspopulationen. Successionen på intilliggande ängen startas om, vinterhärbärge byggs, en nektarresturang med buddleja, isop, lavendel och kattmynta planteras. Ovanpå p-däcket skapas ett fjärilstak med avgrusade fält av olika typer av substrat som sås med matchande ängsfröblandningar. Dagvattnet leds mot ett intilliggande kärr.
SKEDE: Skisser och projektering under 2010-11, anläggningen färdigställd 2012
UPPDRAGSGIVARE: Locum AB
AREA: 26 000 m², takyta 4 400 m²