Projektbeskrivning

VÄSTRA KVARTERET, ETAPPEN BROFÄSTET, NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Kvarteret ligger placerad mellan park och shared space-gränd med fin vattenkontakt längs med Husarviken i norr. Gårdsrummet korsas en genomgående promenad och har en utsläppsgård för en förskola i bottenplan. Utformningen tar fasta på platsens kontraster mellan industrihistoria och den omgivande djurgårdsnaturen med ädellövskog och vattenmiljöer; konkretiserat i en grön-blå ram med stålinfattning. Utemiljön berikas med landskapselement som trädgallerier, fackverkspergola, regnträdgårdar och lundvegetationsinspirerade planteringar.

SKEDE: Underlag till samrådshandling 2013, projektering 2015-2016
UPPDRAGSGIVARE: Tobin Properties, Einar Mattsson Projekt
AREA: 7 000 m2