Projektbeskrivning

Debritorier är naturlab i staden där nedbrytningsprocesserna i naturen åskådliggörs. Här kan barn och vuxna uppleva hur mikroorganismerna skapar förmultning i de arrangerade organiska matrialen. Den nyfikne kan hitta och utforska spännande saker som igelkottar, groddjur, svampar, insekter, spindeldjur och maskar. Här startar naturlek där barnens förståelse för ekologiska samband stärks, något som enligt forskningen lägger grunden till ett individuellt ekologiskt ansvarstagande.

Egentligen borde varje plats där det finns barn ha ett debritorium, platser som bostadsgårdar och dagis-/skolgårdar. I mer urbana sammanhang bör debritorierna utformas som mer uppstyrda platsbildningar med utrymmen både för grenar och ris, trädgårdsavfall och komposterbart matavfall. Vissa delar fungerar som sittytor de, medan ingångar i marknivå in skapar förutsättning för att härbärgera urban nyttofauna som igelkottar och groddjur.