Projektbeskrivning

BRF HAMNPLAN, SVETSHALLSTORGET, STAPELBÄDDEN M FL, FINNBODA HAMN, NACKA

De övergripande axlarna i Finnboda Hamn tar utgångspunkt i den gamla varsindustrins stapelbäddar, dockor och kranbanor. URBIO har projekterat BRF Finnboda Hamnplan, med 85 nya lägenheter om tre huskroppar med en gemensam innergård utformad som en grön lunga. Kring Svetshallen har föreslagits torgytor och en ’walk of fame’ med namninskriptioner på fartyg byggda på varvet. I själva stapelbädden är en ”industristäppspark” med de industriella strukturerna bevarade kombinerat med ruderatmarksväxter och soldäck.
SKEDE: Utredningar, programskisser, projekteringar mm pågående
UPPDRAGSGIVARE: HSB Bostad AB, Finnboda Industrilokaler HB
AREA: 69 000 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URBIO_Finnboda_37