Projektbeskrivning

NY STADSBEBYGGELSE VID GÖTAVERKSGATAN, GÖTEBORG

I arbetet med den nya stadsplanen på Lindholmskajen har URBIO tagit fram gestaltningsidéer för mellanrummen. Grönskande gårdsoaser står mot mer hårdgjorda stadsgränder för gåfartstrafik, och ackompanjeras av promenadvänliga kajstråk och prunkande parkmiljöer. Stadsstrukturen bildar rygg mot omgivande gator men löser upp sig inåt och mot vattnet för att bereda utsikter och solinstrålning. I väster ligger ”Alskogen” – en vattenspegel med trädskikt. I öst ligger en ny grannskapspark med rekreation, lek och ätbart växtmaterial.
SKEDE: Kvalitetsprogram till detaljplan
UPPDRAGSGIVARE: Älvstranden Utveckling
ARKITEKT: BERG/C.F. Möller
AREA: 33 700 m2