Projektbeskrivning

Vissa delar av landet drabbas hårt av mygginvasioner varje sommar. URBIO har i idéprojektet ’Antimygg-tripoder’ velat gynna förekomsten av myggätande fauna i dessa områden. Genom att skapa husrum för både fladdermuskolonier och myggätande fåglar (svalor och tornseglare) hålls myggplågan stången. En fladdermusindivid kan faktisk sätta i sig ett tusental insekter på ett dygn! Boplatserna för myggätarna placeras i långsträckta kluster mellan våtmarkerna och bebyggelsen och bildar på så sätt biologiska sköldar mot myggplågan. Bon utformas som visten, upphöjda på tripoder och kan placeras vid en strandkant, i marskland eller ute i vattnet. Vistena synliggörs med röd signalfärg som bryter av mot den omgivande naturen.

Förslaget skulle inte bara sänka kostnaderna för kemisk bekämpning och stimulera den biologiska mångfalden. Faktum är att jakttornen för fladdermössen skulle kunna bli en turistindustri i sig. Lokal naturturism skulle kunna utvecklas med fladdermussafari på agendan. Då skulle läderlapparnas kamp mot myggen kunna följas ”live” med hjälp av pejlande ultraljudsdetektorer!