Projektbeskrivning

GÅRDSUPPRUSTNING KV SKRUVEN, SÖDERMALM

Gårdsupprustning av innerstadsgård där en rad biofila principer inkorporerats i gestaltningen. Efter en gåtur med de boende arbetade URBIO fram en lummig gårdsutformning inklusive flera sittplatser och lekfunktioner. Takvattnet lagras i en regnskördartunna och dagvattnet från hårdgjorda ytor förs via ränndalar till regnplanteringar med växter som tål både torka och tillfälligt vattenmättad jord. Befintliga buskar och träd i kantzonerna har bevarats och kryddats till med nya art-diversa planteringar för att ge gården en myllrande trädgårdskaraktär.

SKEDE: Skisser, bygghandling och skötselplan 2012-13
UPPDRAGSGIVARE: Togo Danielsson Byggnads AB
AREA: 200 m2