Projektbeskrivning

’Bio-Strata’ är urbana vildmarker på underutnyttjade ytor i staden – nämligen taklandskapen. Många av stadens sterila takytor kan med små insatser förvandlas till biologiska eldoradon. Genom att systematiskt föra upp grusiga massor från övergivna industritomter upp på tak runt om i stadslandskapet kan biodiversiteten även mitt i stenstaden stärkas. Substratens tjocklek och fraktionering avgör förutsättningarna för det biotiska livet. I substraten finns en fröbank som tillsammans med vindburen fröspridning ger upphov till växtlighet. Biotoptak, även kallade bruntak, hyser en lokalanpassad mix av gamla ogräs, trädgårdsrymlingar och ängsväxter. I de tjockare jordlagren kan högörter och mindre lignoser slå rot. Växterna lockar både insekter, spindeldjur och fåglar och dessutom mildra ’heat island’-effekter.

Ovanpå byggnaderna runt Skanstullsbron skulle dessa upplyfta torrängarna kunna beskådas och bli till glädje för de 35 000 tunnelbaneresenärerna som passerar här varje dag. Arlanda flygplats skulle få en mer grön profil med grönskande tak – något som skulle beses inte bara från vänthallar utan även från luften.