Projektbeskrivning

URBIO bärvoljär

Bärvoljärer är en platsintervention och samtidigt ett destillat av hagmarksnaturen. Bärvoljärer placeras som solitära installationer på urbana platser i hårdgjorda miljöer och som, likt hemliga trädgårdar, utgör en slags frizoner för framför allt fågel. De utformas som minidungar med inplanterade bärande buskar och träd som hagtorn, rönn, hassel, nypon, sälg, oxel, fågelbär och apel.

Den fågelgynnande vegetationsholmen omgärdas av burliknande smideskonst med vackra fågelmotiv med sittbänkar inskjutna i volymen för folk med trötta ben. Det resliga smidet fredar dungen så att fåglar både kan häcka och finna mat här; stålkonstruktionen gör det även svårt för katter att ta sig in. På marken finns både små vattensamlingar för våta bad och sandblottor för torra dito. Och på vintern stödutfodras stannfåglarna från dessa platser.