Projektbeskrivning

Ett effektivt sätt att utveckla miljonprogramsområden är att omvandla de anonyma och skötselkrävande gräshaven till sprakande annuellängar! Annuellängarna skulle förse invånarna med upplevelser och bidra till en mer artrik närmiljö. Impedimenten plöjs helt enkelt upp och besås med ettåriga växter. Grödorna syftar till att ge estetiska och sinnliga värden, med färg, form, doft och till och med smak. Växterna kan förse invånarna med blomster och ätbart för självplock. Den tillfälliga grönskan kan också syfta till att ge barn och ungdomar spännande lekdjungler och kojbyggarmöjligheter. Den biologiska mångfalden stärks då förortsgrönskan exempelvis förser insekter med nektar och flyttfåglar med fröfoder – något som har ett naturpedagogiskt värde för barn och ungdomar i bostadsområdet. Annuellängarna kan även verka som refug för det gamla odlingslandskapets utrotningshotade ogräs.

Det fina med annuellängar är inte bara att de varierar över säsongen och speglar årstiderna, utan också själva föränderligheten över åren. Växelbruket leder till att annuellängarna uppfattas som en lokal ”happening”. Annuellängarna kan med fördel kopplas till lokalsamhället, där föreningsliv och skola är med och påverkar årets växtval och utformning av ängsmarkerna. Annuellängens temporära karaktär för det goda med sig att eventuell skadegörelse inte gör någon större skada eftersom växtligheten ska återuppstå igen nästa år.