Projektbeskrivning

KV STORA SJÖFALLET, ETAPP NORRA 2, NORRA DJURGÅRDSSTADEN

I Stockholms nya ekologiska stadsdel NDS formger URBIO ett storgårdskvarter. Klimatsmart bebyggelse med spännande arkitektur kompletteras med grönskande innergårdar med hög grönytefaktor. Dagvatten ses som en resurs och gynnar fukt- och skuggvegetation i en sumpskog med ormbunkar, starr och fräken. Sittskulpturer på gården fungerar även som mulmdepåer för vedlevande skalbaggar. Holkar på fasader ger husrum åt fåglar och fladdermöss. Uppe på takträdgårdarna finns växthus med köksodlingar och mötesplatser under tak av solceller.

SKEDE: Gestaltningsprogram 2011, systemhandling 2012, projektering 2014-2016, färdigställt 2017
UPPDRAGSGIVARE: NCC Boende, Byggnadsfirman Viktor Hanson, Wallenstam, SSM Living
ARKITEKT: Brunnberg och Forshed, JOLIARK, Vera Arkitekter, Arkitema
AREA: 7 600 m2