Projektbeskrivning

KAROLINSKA INSTITUTET, CAMPUS SOLNA

De befintliga värdena i Karolinska Institutets gröna laboratoriemiljöer förstärks och nya värden adderas i en strategi kallad amplifiering. Målet är att skapa en myllrande och intresseväckande campusmiljö som stimulerar till utevistelse, spontana samtal och oväntade möten – under den tid på året då området är befolkat. De tre stråken Tomtebodavägen, Nobels väg och Akademiska stråket ges inbördes olika identitet för att skapa högre grad av orienterbarhet. Detta uppnås genom varierande grad av amplifiering och tillägg av starka formelement.

SKEDE: Parallellt uppdrag 2013
UPPDRAGSGIVARE: Akademiska Hus AB
AREA: 90 000 m2