Projektbeskrivning

ÄLDREBOENDE ALMVÄGEN, GÄVLE

Tävlingsförslaget ”Gyllene Tider” bygger på en planstruktur som väver ihop byggnaderna med naturparken i mitten, vilket betyder att alla lägenheterna får egen utblick mot hälsostärkande grönska. Bebyggelsen trappar upp från radhus i södra delen, till högre flerbostadshus i den norra. Radhusen grupperas kring gläntor, flerbostadshus kring större landskapsrum. Marklägenheterna får egna uteplatser med goda lokalklimat och med möjlighet till egen odling. En gemensam odlingstäppa blir en naturlig mötesplats i den norra delen, i den södra delen finns en stig i skogen med diskreta träningsredskap vid parksofforna för smyg-gymmande.

SKEDE: Inbjuden tävling 2011-2012
UPPDRAGSGIVARE: Gavlegårdarna
ARKITEKT: Belatchew Arkitekter
AREA: 18 000 m2