Projektbeskrivning

 

KV BORRSVÄNGEN, GUBBÄNGEN

I nära anslutning till Gubbängens t-station i den befintliga lamellhusstrukturen har URBIO gestaltat gata och kvartersmark kring två planerade flerfamiljshus. De nya lamellerna bildar gårdsrum med befintliga byggnaderna i norr och definierar på samma gång gaturummet i syd. Den västra huskroppen får en ny pergolaplats, medan den östra infogas i en beskogad slänt där de boende får en gård i sydvänt läge ovanpå underliggande garage. Den befintliga karaktären av skogsmark bibehålls och kompletteras med väl avgränsade platser för lek och samvaro.

SKEDE: Underlag till gestaltningsprogram 2012, projektering 2013-2015, färdigställt 2016
UPPDRAGSGIVARE: HEBA Fastighets AB
ARKITEKT: Varg Arkitekter
AREA: 7 600 m2

 

 

 

 

 

 

 

URBIO_gubbangen_11