URBIO_RGB_1

RGB – rödgrönblå stadsbyggnadskonst

Stadens blåa och gröna strukturer utgör grunden för de urbana ekosystemtjänsterna. Men för att de urbana ekosystemtjänsternas nyttoeffekter ska få full verkningsgrad måste ytterligare en färgstruktur till, nämligen den aktivitetsbaserade, röda. Det är i RGB-blandningen berikande interaktionszoner uppstår mellan människorna i staden och den urbana naturen.

Multifunktionell ytprogrammering, performativa formelement och smarta urbanbiotoper är RGB-agenter som alstrar en stadsmiljö som är både hållbar, upplevelserik, njutbar och ekologiskt intresseväckande. En rödblågrön stadsbyggnadskonst, helt enkelt!

Idéprojekt

Publicerade artiklar