Mötesplats Bagartorp

2017-11-29|

URBIO har på uppdrag av Signalisten tagit fram ett förslag för en temporär park i Bagartorp, Solna. Den nya aktivitetsplatsen ska ersätta de skollokaler som rivs. Här ska ges plats för mötesplatser med långbord och grill, stadsodling samt spontanidrott som padeltennis och skate. Läs mer i Stockholm Direkt här>

Invävd demokratisk ordning

2017-11-24|

I senaste numret av Arkitekten (12.2017) appropå vandringsutställningen ‘Aiming for Democratic Atrchitecture’ berättar Linda, vår kontorschef, om hur demokratibegreppet vävs in i projekten: “Vi intresserar oss oss för ytor som människor kan ta i anspråk och är engagerade i de demokratiska processer som uppstår”.

Stadsbygd på Nobelberget

2017-11-15|

På uppdrag av Atrium Ljungberg arbetar nu URBIO med landskapsfrågorna på de första delarna av stadsomvandlingen på Nobelberget i Nacka. Området ska få ca 550 nya lägenheter samt kontor/verksamheter och en förskola. Projektet inkluderar torgytor, förskolegård, stråk och bostadsgårdar.

PAX – pedestrian art crossings!

2017-11-13|

“Stadsplanerare, arkitekter och landskapsarkitekter måste formulera vilka slags gaturum som bör eftersträvas, så att dagens teknikutvecklare får med sig dessa parameter in i utformningen av morgondagens mobilitetslösningar.” Läs URBIOs senaste debattartikel på Hållbarstad.se här >

Mer demokratisk arkitektur

2017-10-27|

URBIO medverkar i utställningen “Aiming for Democratic Architecture” anordnat av Sveriges Arkitekter som visas på Van Alen Institute i New York den 24-28 oktober. URBIO visar två olika skolgårdsprojektsfilmer där brukarmedverkan och lokalt engagemang varit ledord.

Om tätnande landskap i Sten

2017-10-23|

Missa inte intervjun med URBIOs medarbetare Emma i senaste numret av tidskriften Sten där landskapsarkitektens roll i den alltmer tätnande staden avhandlas. Emma intervjuas dessutom i en artikel om digitala lekmiljöer och forskningsprojektet DigiFYS – i senaste numret av tidskriften Landskap! In och läs!

4x URBIO-föreläsningar

2017-10-09|

Nyfiken på URBIOs idéer? Under oktober månad finns det fyra chanser att höra om kontorets projekt och syn på landskapsarkitektur: 12 okt under Samhälls- byggnadsdagarna, 13 okt på Fastighetsägarna Stockholm, 26 okt på AHO (Arkitektur- och designhog- skolen i Oslo) och 27 okt under Archtober, New York!

Studieresa Antwerpen – Lille

2017-10-02|

Under fyra dagar besökte URBIO, delvis tillsammans med våra kontorskompisar Arkitektstudio Witte, Warm in the Winter och Studio Vinterhav, städerna Antwerpen, Lille och Bryssel – med besök i parker, på torg och uppe i takträdgårdar. Inspirationen och sensommarvärmen tar vi nu med oss in i höstrusket!

Att lära av o-naturen

2017-09-14|

“Om utrotandet av arter ska kunna begränsas framöver behöver fler människor medvetandegöras kring att allt vi gör får faktiska konsekvenser på vår livsmiljö. Att lyfta fram den svartlistade o-naturen är ett sätt att göra det på!” Läs gärna den senaste URBIO-artikeln på Arkdes hållbarhetsportal Hållbarstad.se >

Prunkande arboretumtorg

2017-09-13|

På regionsjukhuset Karsuddens entréplats i Katrineholm har växtmaterialet nu tagit fart. Här finns ett drygt dussin trädarter och marktäckare som lammöra och blommande ormbergrot. Mässingsfärgade stålkrumilurer bidrar till platsens identitet, men är samtidigt påkörningsskydd.

Etaget – med hissnande utsikter

2017-08-29|

Utemiljön på projektet Etaget på Västra Kungsholmen, som URBIO arbetet med sedan 2013 på uppdrag av Tobin Properties, är nu äntligen på väg att bli färdigställt. Här finns bland annat grönskande takterrasser med fantastiska utblickar ut över det stockholmska landskapet.

Sensommarexkursion i Bagis

2017-08-18|

Under kontorets sensommarexkursion guidade trädgårdsjournalisten Ulrika Flodin Furås oss runt blad olika typer av stadsodlingar i Bagarmossen. Vi besökte Skogsträdgården/Bagisodlarna, Japanska trädgården och Sagojords kulturträdgård. Inspirerande att se hur engagemanget bland de boende får orten att spira!

Höstterminen inledd!

2017-08-15|

De långa, sköna sommarsemestrarna tog plötsligt slut och nu är hela arbetsstyrkan på URBIO tillbaka på kontoret igen. Framför oss har vi en spännande hösttermin med en rad intrikata landskapsarkitektuppdrag i olika skeden och skalor. Nu gäller det att hänga kvar i sommarkänslan bara!

Glad sommar önskar URBIO!

2017-07-07|

Nu tar vi medarbetare välförtjänt sommarledigt efter en rolig men hektisk vår. Vi vill passa på att tacka alla samarbetspartners för alla intressanta och spännande projekt under den gångna våren och hoppas på lika trevliga uppdrag till hösten! Ha en skön sommar så tar vi nya, friska tag i mitten av augusti!

Rålis klimatrustas

2017-06-26|

URBIO har på uppdrag av Stockholm Stad inlett en förstudie kring hur Rålambshovsparken kan rustas för att möta framtidens krav på dagvattenhantering. Arbetet tar utgångspunkt i både historiskt material och den senaste forskningen. Bild: Flygperspektiv av Erik Glemme/Parkavdelningen/Stadsarkivet 1935.

Utkiksplatser och schäslonger

2017-06-20|

I projektet Finnboda Trädgårdar i Nacka arbetar URBIO åt HSB Bostad med att ta fram handlingar för utemiljöerna. Här kommer sparade ekar, växthus och schäslonger bidra till en intressant närmiljö för de boende – som också får fantastiskt fin utsikt över Stockholms inlopp.

Vattenbristens stadsgrönska

2017-06-15|

Hur måste den viktiga stadsgrönskan utvecklas när vattenbrist hotar att göra livet i staden allt vanskligare? I URBIOs senaste artikel på Hållbarstad.se skriver vi om tänkbara lösningar på ett växande problem i spåren av de pågående klimatförändringarna. In och läs artikeln via länken här>

Sågen-området växer vidare

2017-05-30|

Stadsutvecklingen i Sågen-området i centrala Knivsta fortsätter. URBIO arbetar på uppdrag av Wåhlins Fastigheter med ett storgårdskvarter med hyreslägenheter. Projektet, med Utopia som arkitekter, har en lummig innergård som kontrast till de torglika förgårdsplatserna.

Venedigs skogar når Rom

2017-05-29|

Utställningen “The Forests of Venice” med URBIOs idéförslag BottomUp invigdes nu i helgen på Casa dell’Architectura i Rom. Utställningen var en del av programmet på Arkitekturbiennalen i Venedig förra året, men som nu alltså återöppnats – den här gången i italienska huvudstaden!

Återbruk av trä!

2017-05-09|

I URBIOs senaste artikel på Hållbarstad.se drömmer vi om ett nytt förhållningssätt till användandet av trä utomhus. Vi menar att det behövs mer trä i våra utomhusmiljöer, inte mindre och att virket vi använder självfallet inte ska vara giftigt så att det kan återbrukas lokalt! Läs artikeln här >