Stockholmska naturreservat

2018-01-25|

När huvudstaden förtätas blir det allt viktigare att bevara strategiska belägna naturområden och där utveckla de ekologiska och sociala värdena. URBIO har fått i uppdrag av Exploateringskontoret, Stockholm stad, att arbeta fram förslag för två framtida naturreservat. Först ut är Rågsveds friområde.

Livfulla restauranggårdar

2018-01-18|

Just nu arbetar URBIO med utformningen av en serie gårdsrum mitt på Södermalm. Projektet heter Stockholmsverken och ambitionen är att innergårdarna, tillsammans med nya butiker, restauranger och kaféer, ska utgöra en inspirerande och livfull miljö för alla som arbetar och bor i området. Läs mer här>

Om att aktivera vinterlandskap

2018-01-12|

I URBIOs senaste idéartikel berättar vi om hur vinterlandskap kan bli mer attraktiva och aktiverade. Artikeln är utformad som ett ABC och genom att genomföra alla alfabetets rubriker skulle grannskap och hela stadsdelar kunna bli mer anpassade till vårt klimat under vinterhalvåret! Läs artikeln här>

God Jul önskar URBIO!

2017-12-19|

Vi alla på URBIO vill tillönska er alla där ute en härligt efterlängtad, lugn och skön julledighet! Det har även i år varit ett spännande år för oss på URBIO med roliga projekt och inspirerande samarbeten. I år gick vår julgåva till Musikhjälpens insamling, vilket kändes helt rätt i spåren av #metoo.

Växande Väsby vässas

2017-12-15|

URBIO tar just nu fram landskapsförslag inför samråd för Kv Hasselnöten i norra Väsby i samarbete med Thomas Eriksson arkitekter. Här skapas nya bostadskvarter inklusive upprustning av ett utomhusbad samt en förskolegård i naturmark intill den befintliga Hasselskogen. Beställare: Väsbyhem/Skanska.

Intervju i Arkitektur

2017-12-07|

Lästips! I det senaste numret av tidskriften Arkitektur (8.2017) är Mattias Gustafsson intervjuad om hur URBIO arbetat med idévisioner och forskning och hur det implementerats i olika uppdrag. Speciellt projektet Stora Sjöfallet i NDS diskuteras utifrån termer som grönytefaktor och ekosystemtjänster. Missa inte!

URBIO Gasellföretag 2017

2017-12-05|

Jajemänsan! URBIO har av ekonomitidningen Dagens Industri utsetts till Gasellföretag 2017, vilket inte minst medför flodig gala på Konserthuset! För att kvala in som Gasell ska företaget bland en rad olika kriterier också ha vuxit organiskt och hela tiden med sunda finanser. Tack Di för utmärkelsen!

Mötesplats Bagartorp

2017-11-29|

URBIO har på uppdrag av Signalisten tagit fram ett förslag för en temporär park i Bagartorp, Solna. Den nya aktivitetsplatsen ska ersätta de skollokaler som rivs. Här ska ges plats för mötesplatser med långbord och grill, stadsodling samt spontanidrott som padeltennis och skate. Läs mer i Stockholm Direkt här>

Invävd demokratisk ordning

2017-11-24|

I senaste numret av Arkitekten (12.2017) appropå vandringsutställningen ‘Aiming for Democratic Atrchitecture’ berättar Linda, vår kontorschef, om hur demokratibegreppet vävs in i projekten: “Vi intresserar oss oss för ytor som människor kan ta i anspråk och är engagerade i de demokratiska processer som uppstår”.

Stadsbygd på Nobelberget

2017-11-15|

På uppdrag av Atrium Ljungberg arbetar nu URBIO med landskapsfrågorna på de första delarna av stadsomvandlingen på Nobelberget i Nacka. Området ska få ca 550 nya lägenheter samt kontor/verksamheter och en förskola. Projektet inkluderar torgytor, förskolegård, stråk och bostadsgårdar.

PAX – pedestrian art crossings!

2017-11-13|

“Stadsplanerare, arkitekter och landskapsarkitekter måste formulera vilka slags gaturum som bör eftersträvas, så att dagens teknikutvecklare får med sig dessa parameter in i utformningen av morgondagens mobilitetslösningar.” Läs URBIOs senaste debattartikel på Hållbarstad.se här >

Mer demokratisk arkitektur

2017-10-27|

URBIO medverkar i utställningen “Aiming for Democratic Architecture” anordnat av Sveriges Arkitekter som visas på Van Alen Institute i New York den 24-28 oktober. URBIO visar två olika skolgårdsprojektsfilmer där brukarmedverkan och lokalt engagemang varit ledord.

Om tätnande landskap i Sten

2017-10-23|

Missa inte intervjun med URBIOs medarbetare Emma i senaste numret av tidskriften Sten där landskapsarkitektens roll i den alltmer tätnande staden avhandlas. Emma intervjuas dessutom i en artikel om digitala lekmiljöer och forskningsprojektet DigiFYS – i senaste numret av tidskriften Landskap! In och läs!

4x URBIO-föreläsningar

2017-10-09|

Nyfiken på URBIOs idéer? Under oktober månad finns det fyra chanser att höra om kontorets projekt och syn på landskapsarkitektur: 12 okt under Samhälls- byggnadsdagarna, 13 okt på Fastighetsägarna Stockholm, 26 okt på AHO (Arkitektur- och designhog- skolen i Oslo) och 27 okt under Archtober, New York!

Studieresa Antwerpen – Lille

2017-10-02|

Under fyra dagar besökte URBIO, delvis tillsammans med våra kontorskompisar Arkitektstudio Witte, Warm in the Winter och Studio Vinterhav, städerna Antwerpen, Lille och Bryssel – med besök i parker, på torg och uppe i takträdgårdar. Inspirationen och sensommarvärmen tar vi nu med oss in i höstrusket!

Att lära av o-naturen

2017-09-14|

“Om utrotandet av arter ska kunna begränsas framöver behöver fler människor medvetandegöras kring att allt vi gör får faktiska konsekvenser på vår livsmiljö. Att lyfta fram den svartlistade o-naturen är ett sätt att göra det på!” Läs gärna den senaste URBIO-artikeln på Arkdes hållbarhetsportal Hållbarstad.se >

Prunkande arboretumtorg

2017-09-13|

På regionsjukhuset Karsuddens entréplats i Katrineholm har växtmaterialet nu tagit fart. Här finns ett drygt dussin trädarter och marktäckare som lammöra och blommande ormbergrot. Mässingsfärgade stålkrumilurer bidrar till platsens identitet, men är samtidigt påkörningsskydd.

Etaget – med hissnande utsikter

2017-08-29|

Utemiljön på projektet Etaget på Västra Kungsholmen, som URBIO arbetet med sedan 2013 på uppdrag av Tobin Properties, är nu äntligen på väg att bli färdigställt. Här finns bland annat grönskande takterrasser med fantastiska utblickar ut över det stockholmska landskapet.

Sensommarexkursion i Bagis

2017-08-18|

Under kontorets sensommarexkursion guidade trädgårdsjournalisten Ulrika Flodin Furås oss runt blad olika typer av stadsodlingar i Bagarmossen. Vi besökte Skogsträdgården/Bagisodlarna, Japanska trädgården och Sagojords kulturträdgård. Inspirerande att se hur engagemanget bland de boende får orten att spira!

Höstterminen inledd!

2017-08-15|

De långa, sköna sommarsemestrarna tog plötsligt slut och nu är hela arbetsstyrkan på URBIO tillbaka på kontoret igen. Framför oss har vi en spännande hösttermin med en rad intrikata landskapsarkitektuppdrag i olika skeden och skalor. Nu gäller det att hänga kvar i sommarkänslan bara!