Brädgården på samråd

2018-04-19|

Urbio har tillsammans med Urban Minds och Larsson Arkitekter arbetar fram gestaltningsprogram för ny strukturplan i Nyköping. Platsen rymmer ett inre parkstråk och bebyggelse om ca 300 lägenheter. Beställare är Stadsvillan/Nötudden fastigheter. Nu är planen ute på samråd! Läs mer här >

Urbio lanserar ny grafisk profil

2018-04-10|

Våren är här! Det firar vi genom att stolt presentera Urbios nya grafiska profil! Den nya logotypen är tänkt att symbolisera livet och det levande samt förmedla nyfikenhet, framåtanda och lekfullhet. Vi hoppas att ni ska gilla den och vi ser fram emot att börja använda den i alla våra spännande projekt framöver!

Birka-området omdanas

2018-03-28|

Birka-området, centralt beläget i Nacka vid den blivande t-banestationen Järla, planeras för fler bostäder, förskolor och utveckling av parker. Runt omkring planeras samtidigt för tät, sammanhållen stadsbebyggelse. URBIO bistår Tovatt i arbete med planförslag på uppdrag av Nacka kommun.

Stadsutveckling i Tensta

2018-03-21|

Den nedlagda Kämpingeskolan i Tensta ska ersättas med kontors- och bostadshus. URBIO arbetar på uppdrag av Exploateringskontoret med att få till bra flöden på torg, gator och gångstråk. En av utmaningarna är att utveckla det trafikseparerade Tensta till en mer fotgängarvänlig och trygg stadsdel.

Satsningar i Skärholmen

2018-03-15|

Stockholmshem har planer på att flytta sitt huvudkontor till Skärholmen – som en del av stadens satsningar där. Med hjälp av ett nytt höghus fyllt med kontor, kulturverkstad och hyresbostäder ska centrala Skärholmen bli en mer attraktiv och levande plats. URBIO håller i landskapsfrågorna.

Om bisurret och maten

2018-03-01|

Enkla åtgärder i stadsmiljön kan få staden att fungera som en viktig refug för många av de vilda biarterna. Genom att synliggöra bina i staden kan kunskapen om binas betydelse leda till att vi i högre grad efterfrågar hållbar matproduktion. Läs URBIOs artikel på Hållbarstad här >

Strukturplan: Tumba Skog

2018-02-28|

URBIO har tillsammans med White arkitekter, på uppdrag av SHH Bostad, tagit fram planförslag för ny stadsbebyggelse om 550 bostäder i Tumba, Botkyrka. Området får ny gata kantat av lamellhus och radhus anpassat till skogen och terrängen. Planen har nu antagits av Botkyrka kommun!

Om stadens vilda bin

2018-02-22|

Missa inte klimatpodden Form Symposium där URBIOs VD Mattias Gustafsson blir intervjuad av Emilia Engblad om stadens vilda bin. Tänk om stadsplanerare kunde utgå ifrån solitärbinas preferenser i stadslandskapet för att alstra både sundare och mer barnanpassade stadsmiljöer! Lyssna här! >>>

Sökes: Erfarna landskapare!

2018-02-20|

Just nu söker URBIO uppdragsansvarig och handläggande landskapsarkitekt till vårt kontor på Hornsgatan 166 på Södermalm. För mer information om tjänsterna ring Mattias Gustafsson på 0722-31 63 00 eller mejla på mattias.gustafsson@urbio.se. Vi ser fram emot din ansökan!

Hantverkande och hållbarhet

2018-02-14|

Det behövs en modern Arts & Craft-rörelse som klarar av att balansera rationellt byggande med det hantverksmässiga, menar URBIOs VD Mattias Gustafsson i ett debattinlägg i tidskriften Arkitekten. Dags att skapa grogrund för en levande hantverkstradition! Läs hela artikeln här >

Stadsutveckling på Tegelbruket

2018-01-31|

Tegelbruket 1, en del av handelsområdet vid Slagsta strand i Botkyrka kommun, kan komma att stadsutvecklas med ny bebyggelsestruktur. URBIO supportar Archus Arkitektur och Stendörren Fastigheter i arbetet med att få fram underlag till det pågående detaljplanearbetet.

Stockholmska naturreservat

2018-01-25|

När huvudstaden förtätas blir det allt viktigare att bevara strategiska belägna naturområden och där utveckla de ekologiska och sociala värdena. URBIO har fått i uppdrag av Exploateringskontoret, Stockholm stad, att arbeta fram förslag för två framtida naturreservat. Först ut är Rågsveds friområde.

Livfulla restauranggårdar

2018-01-18|

Just nu arbetar URBIO med utformningen av en serie gårdsrum mitt på Södermalm. Projektet heter Stockholmsverken och ambitionen är att innergårdarna, tillsammans med nya butiker, restauranger och kaféer, ska utgöra en inspirerande och livfull miljö för alla som arbetar och bor i området. Läs mer här>

Om att aktivera vinterlandskap

2018-01-12|

I URBIOs senaste idéartikel berättar vi om hur vinterlandskap kan bli mer attraktiva och aktiverade. Artikeln är utformad som ett ABC och genom att genomföra alla alfabetets rubriker skulle grannskap och hela stadsdelar kunna bli mer anpassade till vårt klimat under vinterhalvåret! Läs artikeln här>

God Jul önskar URBIO!

2017-12-19|

Vi alla på URBIO vill tillönska er alla där ute en härligt efterlängtad, lugn och skön julledighet! Det har även i år varit ett spännande år för oss på URBIO med roliga projekt och inspirerande samarbeten. I år gick vår julgåva till Musikhjälpens insamling, vilket kändes helt rätt i spåren av #metoo.

Växande Väsby vässas

2017-12-15|

URBIO tar just nu fram landskapsförslag inför samråd för Kv Hasselnöten i norra Väsby i samarbete med Thomas Eriksson arkitekter. Här skapas nya bostadskvarter inklusive upprustning av ett utomhusbad samt en förskolegård i naturmark intill den befintliga Hasselskogen. Beställare: Väsbyhem/Skanska.

Intervju i Arkitektur

2017-12-07|

Lästips! I det senaste numret av tidskriften Arkitektur (8.2017) är Mattias Gustafsson intervjuad om hur URBIO arbetat med idévisioner och forskning och hur det implementerats i olika uppdrag. Speciellt projektet Stora Sjöfallet i NDS diskuteras utifrån termer som grönytefaktor och ekosystemtjänster. Missa inte!

URBIO Gasellföretag 2017

2017-12-05|

Jajemänsan! URBIO har av ekonomitidningen Dagens Industri utsetts till Gasellföretag 2017, vilket inte minst medför flodig gala på Konserthuset! För att kvala in som Gasell ska företaget bland en rad olika kriterier också ha vuxit organiskt och hela tiden med sunda finanser. Tack Di för utmärkelsen!

Mötesplats Bagartorp

2017-11-29|

URBIO har på uppdrag av Signalisten tagit fram ett förslag för en temporär park i Bagartorp, Solna. Den nya aktivitetsplatsen ska ersätta de skollokaler som rivs. Här ska ges plats för mötesplatser med långbord och grill, stadsodling samt spontanidrott som padeltennis och skate. Läs mer i Stockholm Direkt här>

Invävd demokratisk ordning

2017-11-24|

I senaste numret av Arkitekten (12.2017) appropå vandringsutställningen ‘Aiming for Democratic Atrchitecture’ berättar Linda, vår kontorschef, om hur demokratibegreppet vävs in i projekten: “Vi intresserar oss oss för ytor som människor kan ta i anspråk och är engagerade i de demokratiska processer som uppstår”.